İletişim Bilgileri

Kitap Dağıtım

Güvenilir Şirket
 • Yetkili Kişi: Mehmedi Bahaddin Canbaz
 • Telefon numarası: +90 (312) 310-56-19, 13:00 ila 19:00 arasında arayınız
 • MSN: cahidmehmedi@hotmail.com
 • Skype: www.dehakitabevi.com
 • Adres: Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/135 Ulus / ANKARA Çalışma saatlerimiz: 13.00-19.00 arasıdır. Öğleden önce gelmeyin dağıtımda oluyoruz. Hesap Numaramız: Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89, Altındağ, Ankara, 06030, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler
Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt, resim 1
 • Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt, resim 2
 • Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt, resim 3
 • Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt, resim 4
 • Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt, resim 5

Fizilalil Kuran, Seyyid Kutup, 16 Cilt

Piyasa Fiyatı: 480,00 TL Kargo ücreti alıcıya ait Bizdeki Fiyatı:
stokta var
159 TL
Satın Al
Ödeme ve Teslimat Şartları Çalışma Saatleri
İletişim Bilgileri
 • Yetkili Kişi: Mehmedi Bahaddin Canbaz
 • Telefon numarası: +90 (312) 310-56-19, 13:00 ila 19:00 arasında arayınız
 • MSN: cahidmehmedi@hotmail.com
 • Skype: www.dehakitabevi.com
 • Adres: Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/135 Ulus / ANKARA Çalışma saatlerimiz: 13.00-19.00 arasıdır. Öğleden önce gelmeyin dağıtımda oluyoruz. Hesap Numaramız: Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89, Altındağ, Ankara, 06030, Türkiye
Ürün ile ilgili detaylı bilgi

Fi'zilalil Kuran,Seyyid Kutup,Birleşik Yayıncılık,16 Cilt,Büyük Boy,Lüxs Cikt,Şamua Kağıt,2012 Baskısı

Kargo ücreti alıcıya aittir. Mütercimler: M.Emin Saraç-İ.Hakkı Şengüller-Bekir Karlıağa Yayınevi: Birleşik Yayıncılık Büyük Boy,Şamua Kağıt,Lüxs Cilt,2012 Basım
Birleşik Yayınları, Seyyid Kutub tarafından yazılan Fi Zilalil Kuran Tefsir adlı tefsir kitabı nı incelemektesiniz.16 cilt Fi Zilalil Kuran Tefsiri hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.
Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

Fİ ZİLAL İL KURAN TEFSİR KURANIN GÖLGESİNDE

TAKDİM

Fikirler hayatın malı oldukları müddetçe yaşarlar. Ortaya atılan her fikir, toprağa serpilmiş tohum gibidir. Tohum toprakla temas kurup, güneş enerjisinden istifade ettiği müddetçe yaşama gücüne sahip olabilir. Fikir de böyle… Hayatın içinden geldiği, hayatla irtibat kurabildiği ve hayatın malı olduğu nisbette hayatta kalabilir. Hayatın malı olmamış fikirler, toprağa kök salmamış tohumlar gibidir. Mutlaka bir gün kurumaya mahkûmdur. Medeniyetin dişlileri arasında ezilmekte olan yirminci asır insanı için bu sözün realiteden başka birşey olmadığı kanaatındayız.

Ne var ki, nice yıllardır biz müslümanlar Kur'an'la hayat'ın arasına yıkılmaz sedler çekmişiz Hele son asırlarda Kur'an-ı Mübine beşerin hayat kitabı olarak değil; mihrab nağmeleri, mezar duaları gözüyle baktık. O'nu sırf âhiret kitabı bildik. «Ölüler dini değil, bu din, dîn-i hayat» diyen Akif, müslümanların bu büyük derdini şu mısralariyle ne güzel ifade eder:

« Ya açar bakarız Nazm-ı Celîlin yaprağına,
Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. »

Pakistan'ın büyük şairi Muhammed İkbal da : «Kusur İslâmda değil, bizim müslümanlığımızdadır.» der.

Şu halde, bu babdaki kusurlarımızı idrâk ederek Kur'an-ı Kerîm'in dünya ve âhireti içine alan hayat düsturu olduğunu bilmemiz ve o sonsuz kaynaktan azamî derecede nasibimizi almağa çalışmamız gerekiyor.

Şu bir gerçektir ki; Asr-ı Saadetin müslümanları, Kur'an-ı Kerîm'i hayat kaynağı, hayat düsturu, hayat kitabı olarak tatbik ediyorlardı. Onlar, hayatlarını «Kur'an'ın kumandasına teslim etmişlerdi. O yüzden de Kur'an-ı Mübîn, dualar manzumesi olarak değil, canlılık bahşeden bir hayat nizamı olarak cihandaki mümtaz yerini almıştı.

İşte, şehîd profesör Seyyid Kutub islâmın bu büyük derdine parmak basmak için Fizilal-il Kuranı yazmıştır.

Fîzılâl-il Kur'an ne bir bilgi hazinesi, ne de bir rivayetler silsilesidir. O, sadece Kur'an-ı Kerîm'in hayat menbaı ve beşer hayatının öz malı oluşunun ifadesidir. Zaten S. Kutub'a göre, hayatın malı olmayan birşey üzerinde söz etmek fuzulîdir.

Müslüman Türk milletine takdim etmekle büyük iftihar duyduğumuz Fîzılâl-il Kur'an, tamamen bir dirayet tefsiridir. Prof. Seyyid Kutub asrımızın çöl haline gelen manevî yakıcılığı karşısında Kur'an'ın gölgesine sığınmış ve orada duyup yaşadıklarını kâğıt üzerine aktararak bu değerli tefsiri vücuda getirmiştir. Bu yüzdendir ki O'na, «Kur'an'ın Gölgesinde» manasına gelen «Fîzılal il Kuran» ismini vermiştir.

Merhum Seyyid Kutub'un vârisleri Türkiye'de bu eserin tercüme ve neşir hakkını önce şahıs olarak, bilâhere müessese olarak resmen bize vermiş bulunuyorlar. Müslüman Türk Milletine gösterdikleri bu büyük alâkadan dolayı kendilerini şükran ve minnettarlıkla yâd ederken büyük şehide de bol rahmetler dileğimizi tekrarlarız.

Eserin tercüme ve tashihini üç kişilik heyet halinde yapmış bulunuyoruz. Bu hususta her türlü imkân, itina ve gayretlerimizi kullanmış olmakla beraber, bizlerin de birer naçiz kul olduğumuzu, herkes gibi kusur ve hatalarımızın bulunabileceğini, gerçek «Kemâl'in ancak Allahü Taâlâ'ya mahsus olduğunu değerli okuyucularımıza hatırlatmak isteriz. Bilmeyerek yapmış olduğumuz herhangi bir hatayı müessesemize bildirmek lûtfunda bulunan mü'min kardeşlerimiz, hem bizleri minnettar bırakmış, hem de tefsirin bundan sonraki baskılarının düzeltilmesine vesile olmuş olacaklardır. Peşinen «onlardan Allah razı olsun» deriz.

Müellif merhumun şafiî olması dolayısiyle tefsirde nadiren geçen fıkıh ahkâmı bu mezhep üzerine beyan edilmektedir.

Âyet ve hadîslerin dışındaki tefsir kısımlarının tercemesinde kelimelerin motamot karşılığını koymaktan ziyade, müellifin cümle halinde ifade ettiği mânanın açık bir ifadeyle Türkçemize aktarılması tercih edilmiştir.

Âyet-i kerîmelerin mealini, Türkiye'deki mevcut ve muteber meallerden faydalanarak koymuş bulunuyoruz.

Birleşik Yayınevi

KURANI KERİMİN GÖLGESİNDE

Cenab-ı Hak, bütün beşeriyete, Resul-ü Müctebası Hatem-ül-Enbiya efendimiz vasıtasiyle, Furkan-ı Hakîm'inin gölgesini yaymıştır. O zıll-ı zalil-i ilâhînin dışında kalanlar, hüsranına ağlasın. Amasyalı Muallim Cûdî Efendi merhum, ne güzel söyler :

İman ki liva-ül hamd-i Peygamberdir
Altındakine zıll-ı safa küsterdir
Dünyada bu sancağa gönüllü yazılan
Hep nâmzed-i saltanat-ı mahşerdir.

Mısır'ın meşhur ulemasından ve beliğ hutebasından merhum ve mağfur Seyyid Kutub, «Fîzılâl-il Kur'an» adiyle 30 cüz halinde o muazzam eserini ilim âlemine arz etmiştir. Asrımızın bu son büyük tefsiri, ulema arasında takdire mazhar olmuştur. Benim ilmî kifayetim bunu takdirden âcizdir. Ve bu büyük eser hakkında benim söz söylemekliğim hadnâşinaslık olur. İbni Abbas (r.a.) dan itibaren, bugüne kadar yazılan* ve isimleri bilinen beş yüzü mütecaviz tefsir arasında erbabı tarafından lâyık olduğu mevki-i tevkire konacaktır. Fi Zilalil Kuran tefsiri 16 cilt

Böyle büyük ve mühim bir eseri tercümeye teşebbüs eden genç ilim adamlarımızdan İsmail Hakkı Şengüler beyi ve muhterem mesai arkadaşlarının yüksek ve tebcile lâyık himmet ve gayretlerini hürmetle yâd etmek, kadirşinasların vecibe-i zimmetidir.

KUR'ÂN-I KERÎM TERCÜME EDİLEBİLİR Mİ?

Herkesin bildiği mânada tercüme, Kur'ân-ı Kerîm için mümkün değildir. Evvelâ O, ilâhî bir kelâmdır. Sonra Arabın büleğasını teshir etmiş bir mucizedir. Kıyamete kadar bütün beşeriyeti, en kısa âyetine bir nazire yapmağa davet etmektedir.

Her lisanda en yüksek edibin bir eserini başka lisana hakkiyle tercüme etmek mümkün olmadığı herkesçe bilinirken, Kur'ân-ı Kerîm'in tercüme edilebileceğine inanmak safdillik olur. «Mütercim haindir» sözü bunu anlatmaktadır. Çünkü kendi lisanında hakk-ı edayı veremeyeceği için, eserin sahibini gücendirmiş ve emanete hiyanet etmiş olur.

O halde ne yapılması lâzımdır?.. Beşeriyetin iki cihan saadetini kâfil olan bu ebedî düsturu, herkes kendi milletine anlatmak mecburiyetinde değil midir?..

Eslâfımız bir yol tutmuşlar: Lâfz-ı Celîlin Türkçedeki karşılığını, bulamazlarsa aynını söylemekle iktifa etmişler. Bu yolu tutmalarına takvaları sebep olmuş.

En son büyük müfessirimiz, Elmalılı Küçük Hamdi Efendi merhum, o büyük eserinde aynı metodu takib etmiştir. Bir kısmı da tercümeye meal dedi ise de, yine hakk-ı edayı temine muvaffak olamamıştır.

Aciz kanaatıma göre, Kur'ân-ı Kerîm'in mealini kendi lisanlarına nakletmek isteyenler, her iki lisanı bütün incelikleriyle iyi bilmeleri ve tefsirlerden istiâne etmek suretiyle edâ etmeleri iktiza eder. Tefsirlerin yardımından müstağni kalmak isteyen ve herhangi bir âyetin çevireceği dilde ne suretle ifade ve beyan edildiğini araştırmayan mütercimler, ga- yelerine istendiği gibi ulaşamazlar. Tefsirde hataya düşmek ihtimalleri olduğu gibi çevirdikleri dili iyi bilenler tarafından da tenkitlere uğrarlar.

Gerek tefsir ve gerek tercümede eslâf göreneği bugüne kadar devam etmiştir. Eazım-ı eslâfımız ve büyük âlimlerimizin bugün elimizde müsteşhedattan olan büyük eserleri, hep bir kişinin âli himmeti mahsulüdür.

Kur'an-ı Kerîm'i tefsir ve tercemeden maksat, meâl-i münîfini nakil suretiyle umumun istifadesini temin etmektir. O halde mealler, okuyanı tatmin edecek şekilde olmalıdır. Aslında mevcut olmayan veya sanayi-i edebiye dolayısiyle izahı lâzım geİen cihetler düşünülerek dört kelimelik bir sûre sekiz kelime ile tafsil edilmek zarurîdir.

Kıymetli ve faziletli mütercim arkadaşlarıma Cenâb-ı Hak'dan yardımlar niyaz ederken, hüsn-ü itmamını da müyesser buyurmasını tazarru ederim. Tevfik ancak Vehhab-ı Zülcelâldendir. ( Fi zilalil kuran Tesiri kitap, oku, kitabı, online satın al, yayın, ucuz dini kitap, uygun fiyat, islami kitap satış, gonca kitabevi, birleşik yayınları Fi Zilal, İslam, onlıne satış, kitabyurdu.net, Fizilalil Kuran Satın al, aynı gün kargo, 3 günde teslim, ucuz kitap, internetten satış, Fizilalil Kuran Seyyid Kutub, Büyük Boy Fi Zilalil Kuran 16 cilt tefsir , seyyid kutup tefsir fiyatı, ucuz tefsir, 1. Hamur, ucuz tevsir , Türkçe tefsir )

MAHİR İZ

Seyyid Kutub Kimdir ?

Büyük İslâm mücahidi şehîd Seyyid Kutub'un hayatını bütün detaylarıyla anlatan bir eser, bu güne kadar ne arapçada, ne de başka lisanlarda kaleme alınmış değildir. Bu sahadaki boşluğu doldurmak niyyetiyle böyle bir eseri, inşaallah, Fîzılâl-il Kur'an'ın son cildini müteakip, ayrı bir cilt halinde İslâm âlemine biz takdim edeceğiz.

Seyyid Kutub hakkında aşağıda arzedeceğimiz kısa bilgileri ancak; kendisi hakkında yazılan: el-şehîd Seyyid Kutub adlı eserden, Mısır'da Hasan el-Zeyyad'ın çıkardığı el-Risale adlı dergi serisinden, el-Ezher Üniversitesi mecmualarından, arap âleminde neşredilmiş muhtelif dergi ve gazetelerden ve kendi kaleminden çıkmış eserlerin bazı bölümlerinden derlemiş bulunuyoruz.

Okuyucularımıza Fîzılâl-il Kur'an'ın ilk cildini takdim ederken o büyük İslâm şehidinden bu kadarcık olsun bahsetmeyi kaçınılmaz bir vazife ve manevî bir mes'u-liyet saydık.

Doğum yeri Mısır olan Seyyid Kutub'un, dedesi Suudî Arabistan'lıdır. İsmi Şeyh Vakur olan bu zat; ilim, takva ve temiz ahlakıyla muhitinin hürmetini kazanmıştı. En helâl paranın çiftçilikle kazanılacağına inanırdı. Ekip biçtikleri arazi ise, çiftçiliğe pek elverişli değildi. Ara sıra kuraklık da oluyordu. Kuraklığın hüküm sürdüğü yılların birinde, Şeyh Vakur, Mısır'a hicret etmeye karar verdi.

Hicret etti ve Mısır'ın Saîd bölgesinde Asyot kasabasına yerleşti. Kısa zamanda. kasabanın takdir ve hürmetine mazhar olmuştu. Kız ve erkek olmak üzere dört çocuğu oldu. Bunlardan İbrahim Kutub, Şeyh Vakur'un en çok beğendiği oğlu idi ki; elimizdeki tefsirin müellifi Seyyid Kutub ile kardeşleri Muhammed Kutub, Emîne ve Hamîde Kutub'lar bu zatın çocuklarıdır. Seyyid Kutub hepsinin büyüğü olması hasebiyle ağabeyleridir. Hepsi de edip olan bu kardeşler; ilim, irfan, ahlâk, fazilet ve islâmî cihadlarıyla temayüz etmişler ve bu yolda şehîd olmayı iftihar vesilesi saymışlardır. Ahlâk ve maneviyat buhranı içinde kıvranan insanlık âleminin kurtuluşu yolunda her birerlerinin çok sayıda eserleri, makaleleri ve konferansları vardır. Bizim, buradaki konumuz Seyyid Kutub olduğu için ona dönüyoruz :

hesap numaralarımız:
1. Ptt hesap no: 05657514
Mehmedi Bahaddin Canbaz
2. Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89
Mehmedi Bahaddin Canbaz şube kodu: 112 hesap no: 66 743 89
3.Denizbank TR790013400000107343700009
Hacer Canbaz
4.Ziraat Bankası TR910001000767447695745001
Abdulhayır Canbaz hesap no: 0767 44769574 5001
5.Türkiye İş Bankası TR700006400000142030990228
Mehmedi Bahaddin Canbaz hesap no: 4203 0990228

Sipariş bilgileri
 • Fiyat: 159 TL
Ticiz.com'un rehber kategorisi: Ankara'daki Dini kitaplar
Oluşturma tarihi: 24.09.2012 16:50
Düzenleme tarihi: 09.06.2015 15:04