İletişim Bilgileri

Deha Kitap Dağıtım

Güvenilir Şirket
 • Yetkili Kişi: Mehmedi Bahaddin Canbaz
 • Telefon numarası: +90 (312) 310-56-19, 13:00 ila 19:00 arasında arayınız
 • MSN: cahidmehmedi@hotmail.com
 • Skype: www.dehakitabevi.com
 • Adres: Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/135 Ulus / ANKARA Çalışma saatlerimiz: 13.00-19.00 arasıdır. Öğleden önce gelmeyin dağıtımda oluyoruz. Hesap Numaramız: Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89, Altındağ, Ankara, 06030, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler
İmam Gazali Külliyatı, 18 cilt, Hikmet Neşriyat, resim 1
 • İmam Gazali Külliyatı, 18 cilt, Hikmet Neşriyat, resim 2

İmam Gazali Külliyatı, 18 cilt, Hikmet Neşriyat

İmam Gazali Külliyatı, 18 cilt, Hikmet Neşriyat Liste Fiyatı: 250.00 TL
stokta var
150 TL
Satın Al
Ödeme ve Teslimat Şartları Çalışma Saatleri
İletişim Bilgileri
 • Yetkili Kişi: Mehmedi Bahaddin Canbaz
 • Telefon numarası: +90 (312) 310-56-19, 13:00 ila 19:00 arasında arayınız
 • MSN: cahidmehmedi@hotmail.com
 • Skype: www.dehakitabevi.com
 • Adres: Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/135 Ulus / ANKARA Çalışma saatlerimiz: 13.00-19.00 arasıdır. Öğleden önce gelmeyin dağıtımda oluyoruz. Hesap Numaramız: Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89, Altındağ, Ankara, 06030, Türkiye
Ürün ile ilgili detaylı bilgi

İçindeki Eserler:

Allah Teala'nın Yarattıklarında Tefekkür Etmek
Arayanların Bahçesi
Ariflerin Yolu
Dinde Kırk Prensip
Ey Oğul
İtikatta Orta Yol
Kalplerin Işığı
Kimya-yı Saadet (2 Cilt)
Kur'an Mücevherleri
Müminler İçin Yükselme Basamakları
Ölüm ve Ötesi
Parlayan Nurlar
Tevhidi Akidesinin Esasları
Yeni İhya-u Ulumiddin (4 Cilt)

NİÇİN GAZÂLÎ KÜLLİYÂTI?

Ülkemizdeki din ilmi alanındaki neşriyât,dostu sevindirecek,düşmanı üzecek biçimde çoğalmış,çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Kitap okuma, daha doğru bir ifade ile,okumama konusunda geri kalmış Afrika ülkeleri seviyesine düştüğümüz söylenmekle birlikte,dinî kitap neşriyâtı göz dolduracak ve gönül doyuracak derecede artmıştır. Arz ve talep kuralını düşündüğümüzde, tembelleşen milletimiz içinde dinini seven Müslümanların kitap aldığı,kitap okuduğu ve kitap neşriyatını takip ettiği sonucuna varırız. Dinini sevmek ile kitap okumak arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Çünkü,dinimizin ilk emri okumak üzerindedir ve okumak,ilim edinmek,ilmini arttırmak dinimizce en büyük sevap,derece ve üstünlük vesilesi kabul edilmiştir. “ De ki,Rabbim! İlmimi arttır.” Âyeti ve, “ Kıyamet günüde kula,” Oku !” denir ve kendisi okudukça,onun derecesi yükseltilir.” Hadisi okumanın,öğrenmenin ve ilim edinmenin fazileti konusundaki yüzlerce âyet ve hadisten birer örnektirler.

Allah teâlâ yanında geçerli sağlam bir iman ve akîde kazanmanın,O’nun yanında makbul ve rızasına uygun biçimde ibadet ve kulluk etmenin, O’nun emir ve yasaklarına riâyet üzerine kurulmuş bir hayatı yaşamanın, ahlakî fazilet ve raziletlerin ( iyi ve kötü huyların) neler olduğunu öğrenmenin ve kötü huylardan sakınıp güzel huyları edinmenin yolu ve çaresi okumak ve öğrenmektir.

Bu amaçla kitap okurken,doğru seçim ve doğru tercih yapmak da çok önemlidir. Çünkü bütün kitaplar,aynı ölçüde bu amacı gerçekleştirmezler. Doğru bilgi vermeyen,cehaleti arttırıcı ve dalaleti koyulaştırıcı kitaplar yanında,müsbet olanların da ihtiyaca cevap vermesi ,inandırıcılığı,tatminkârlığı,doyuruculuğu farklıdır. Onun için,her şeyi okuyabilecek kadar zamanı ve imkânı geniş olmayanların kitap tercihi yapmaları ve en önemli olanlardan,”usul” denilen temel dinî konuları işleyen kitaplardan başlaması lâzımdır. Çünkü inanç temelindeki bir bozukluk bütün dinî hayatı bozar ve onu âhirette sonuçsuz bırakır.

Biz bu hususları düşünerek İmam Gazaâlî’nin Külliyâtı dediğimiz kitapları hazırlayıp okuyucuların istifadesine sunduk. Hissemize bunlar düştü diye rasgele bu kitaplar üzerinde çalışmadık. Farklı özelliklerinden dolayı kasıtlı ve bilinçli olarak onları seçtik. Özellikleri ise kısaca şunlardır:

1-İmam Gazâlî’nin telifleri olmaları. İmamGazalî, Ümmetin ittifakıyla sözü dinde hüccet ve delil kabul edilen müstesna bir İslâm âlimi,müceddidi ve müctehididir. Onun yazdığı kitaplar, ondan sonraki âlimler ve müellifler için de ilham ve müracaat kaynağı oluşlardır. Bu imam, dinimizle yakın veya uzak alakası bulunan bütün ilimleri tetkik etmiş ve hepsinde ulaşılabilecek en son noktaya ulaşmıştır. Bu sebeple o, hem İslâm filozofu,hem Kelâm ilmi uzmanı,hem fakîh,hem ahlakıyatçı,hem sufî ve mütesavvıf,hem terbiyeci,ıslahatçı ve sosyologdur. Bu derecede yetkin bir âlimin kalem eseri ve telifi olan kitaplar elbette ki bir çok farklı özellik ve üstünlüğe sahip olurlar.

2- Bu kitapların Allah teâlânın zatı ve sıfatları önde olmak üzere mutlaka doğru bir şekilde bilinmesi gereken inanç esaslarını,mükellefiyet konularını,ibadetlerin sır ve hikmetlerini, helâk edici ve kurtarıcı ahlak prensiplerini,doğru ve yanlış olan âdetleri ,tasavvuf inceliklerini ve bunlar gibi bilinmesi ve uyulması gereken pek çok konuları tatmin edici ve doyurucu bir biçimde işlemesi. İmam Gazalî, yazdığı kitaplarla din ilimlerini diriltmeyi,onlara ruh,şuur ve samimiyet aşılamayı amaçlamıştır. Bu sebeple,izah etmek gerektiği yerlerde izah etmiş, ispat etmek gerektiği yerlerde ispat etmiş, cevap vermek gerektiği yerlerde cevap vermiş ve nasihat etmek gerektiği yerlerde de etkileyici ve kalbe nüfuz edici nasihatler etmiştir.

3-İnsanın kendi nefsini ve kendisine âit şeyleri övmesinin doğru olmadığını bilmekle birlikte, nimeti haber vermek ve hakikati bildirmek maksadıyla,okuyanların takdirlerine dayanarak kendi çalışmamızı da bu kitaplar için bir özellik olarak görüyoruz. Çünkü biz bu kitapları yalnızca bir lafız kalıbından alıp başka bir lafız kalıbına boşaltmak şeklinde ortaya çıkarmadık. Evvelâ, yaşadığımız asrın şartlarından,ihtiyaçlarından,algılama ve yaklaşımından oluşan bir süzgeç koyduk ve ancak o süzgeçten geçen öz ve usareyi yeni kalıplara döktük. İkinci iş olarak da kırk senelik tahsil hayatımızın bizde oluşturduğu ilmî birikimi de satır aralarına ve dip notlara cömertçe döktük. Böylece,bal üstüne bal,nur üstüne nur tabiriyle ifade edilen lezzetli,faydalı,zengin muhtevalı,ruh,kalp,fikir ve dimağı besleyici ve sürükleyici bir metin ortaya çıktı.

Şu anda masamın üstünde, “Arayanların Bahçesi “ kitabı duruyor. Onu alıp rasgele açtım ve 46 ncı sayfada şu başlık çıktı: “ Uzletin Lüzumu.” Bunun altına şu dip notu düşmüşüz: “ Uzlet ayrılmak,uzaklaşmak,uzak durmak demektir. Bazı âlimlere göre, halvet ile uzlet aynı şeylerdir. Bazılarına göre ise,halvet ağyar ve yabancılardan,uzlet ise kendi nefsinden ve nefsinin kötü vasıf ve sıfatlarından uzaklaşmaktır. Bu ikinci görüşe göre,uzlet yapmak insanlardan ayrı yaşamayı gerektirmez. Çünkü nefsine uymayan bir kimse,toplum içinde de olsa,uzlet yapmış sayılır. Nefsine uyan bir kimse ise,mağarada da olsa,uzlet yapmamış olur.” Unutmuştum,bunu görüp okuyunca çok sevindim ve,” barekellah,maşaallah!” dedim. Kesinlikle bu parçayı seçip çıkarmadım. Tefeüül ile bu parçanın çıkması ise, benim şu andaki halet-i ruhiyemle alakalıdır. Çünkü, bu günlerde ciddî bir şekilde, beni her şeye ve her şeyi bana unutturacak derin bir uzletin yolunu ve çaresini düşünür hale geldim. Dinimizin öngördüğü ve emrettiği hayat tarzından, karşılıklı sevgi ve saygıdan,yardımlaşma ve dayanışmadan,hak ve hukuka titizlikle riayetten,dürüstlükten,samimiyetten,içtenlikten,ibadet ve takvadan,iyilik yapmanın ve kötülükten sakınmanın zorunlu olduğuna inanmaktan,zamanı iyi değerlendirme şuur ve basiretinden uzaklaştığımız için, birbirimizle iş yapmak,şu veya bu şekilde sıkı fıkı olmak şöyle dursun,mücerret bir arada yaşamak , komşu olmak,bir birini görmek,bir birinin sesini duymak bile hassas ruhlar için çekilmez bir azap ve işkence haline gelmiştir. Dinimizi ancak ince bir iple tutup asıl ağırlığını boşluğa salmak bize pahalıya mal olmuştur. Gaflet, bir ilâhî nimet olan şu güzel dünyada yaşamanın tadını bozmuş, henüz bir parça aklı ve ruhu kalmış olanları kahredip ölümü özleme ve ölmüşlere gıpta etme derecesine getirmiştir. Allah teâlânın gayretine dokunur derecede ileri götürdüğümüz türlü cehalet,dalalet,sefahet,gaflet ve sorumsuzlukların daha beter musibetler getirmesi de muhtemeldir. Bu duruma göre, kaybedebilecek bir saatimiz bile yoktur. İlâhî bir hiddet ve gayretle altımız üstümüze gelmeden,yer yarılıp gök üstümüze çökmeden önce silkinmemiz ve dinimizin yoluna dönmemiz lâzımdır. Bunun için de nerelerde hata yapmakta olduğumuzu arayıp araştırmamız ve tez elden gerekli tashihleri yapmamız gerekir. Bu sebeple de okumak,çok okumak,evde,iş yerinde,yolda elimizde bize dinimizin esaslarını öğretecek, gözlerimizi açacak ,aklımızı başımıza getirecek nefislerimizi terbiye edip kalplerimizi yumuşatacak türden sağlam ve kaliteli kitaplar bulundurmak ve nefes gibi onlarla birlikte soluklamak lazımdır.

Sayfanın alt satırında da şu hadis-i şerif zikredilmiştir:¨ Hkmet on cüz’ ( on parça)dır. Dokuz cüz’ü susmakta, kalan bir cüz’ü de uzlettedir.” Bu hadis için de şu dipnotu düşmüşüz:” Hikmet ilmî ve amelî olmak üzere iki kısımdır. İlmî hikmet uzak görüşlü olmak,eşya ve olayların derinliklerine nüfuz edebilmek,olup bitenlerden ibret almak,tecrübelerden yararlanmak demektir. Amelî hikmet ise,ilim ve akıl ölçülerine göre hareket etmektir. İlmî anlamda en büyük hikmet Allah ve Resûlunun sözleri, amelî planda da en büyük hikmet Allah ve Resûluna itâattır. Kurân-i Kerimde şöyle buyurulmuştur: “ Allah istediği kimseye hikmet verir. Kime hikmet verilirse,ona büyük bir hayır verilmiş olur.” ( Bakara,269) Kendi yazdığım bu ve yukarıdaki dipnotları unuttuğum için, gitmeyi çok sevdiğim kitapçı dükkanlarında bir kitabı açıp bu satırları görseydim,mutlaka o kitabı satın alıp eve getirirdim.

Sonuç olarak,yüce Rabbimizin zat ve sıfatlarına doğru bir şekilde iman etmenin de dahil bulunduğu temel inanç esaslarını, ibadet, muâmele ve ahlak düsturlarını, âyet ve hadislerle ilgili soru ve cevapları ve tasavvufun inceliklerini ima Gazalî gibi yetkin ve etkili bir büyük âlimin rahle-i tedrisinde öğrenmek,onun kitaplarında okumak göz ardı edilebilecek ve kaçırılabilecek bir fırsat değildir.

Bir birimize nasihat etmek ve hayra delâlet etmek için bu satırları yazmış olduk. Takdir Allah teâlânın,minnet,hamd ve şükür de O’nun içindir.

Deha Kitap Dağıtım
Toptan Fiyatına Parekende
Güvenilir Şirket

Mehmedi Bahaddin Canbaz

+90 (537) 4749748
Alo Kitap: 0312 310 56 19
+90 (0506) 5484248
cahidmehmedi@hotmail.com

Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/135 Ulus / ANKARA

www.kitapcizade.com

www.hacibayramkitapcisi.com

http://www.sanalpazar.com/dukkan/Deha-Taksitli-Kitap__u277036

Skype: dehakitabevi

hesap numaralarımız:
1. Ptt hesap no: 05657514
Mehmedi Bahaddin Canbaz
2. Garanti Bankası ıban TR19 0006 2000 1120 0006 6743 89
Mehmedi Bahaddin Canbaz şube kodu: 112 hesap no: 66 743 89
3.Denizbank TR790013400000107343700009
Hacer Canbaz
4.Ziraat Bankası TR910001000767447695745001
Abdulhayır Canbaz hesap no: 0767 44769574 5001
5.Türkiye İş Bankası TR700006400000142030990228
Mehmedi Bahaddin Canbaz hesap no: 4203 0990228
anafartalar çarş.

Sipariş bilgileri
 • Fiyat: 150 TL
Ticiz.com'un rehber kategorisi: Ankara'daki Eğitim, bilgi kitapları
Oluşturma tarihi: 25.02.2012 18:49
Düzenleme tarihi: 21.04.2015 21:02